Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Arrangement

Påminning frå Miljøretta helsevern i Hallingdal og kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen og Miljøretta helsevern i Hallingdal minner om at me er pålagt å følge strenge regionale tiltak fram til 12/4.

Arrangement, idretts- og fritidsaktivitetar er forbudt. Det er unntak for utandørs aktivitetar for barn og unge, men med ei antalsbegrensing på 10 og ei sterk anbefaling om å halde 2 meter avstand.

Me er heldige og har lite smitte i Hallingdal. Det vil me gjerne halde fram med. Men det er aukande smitte med ein meir smittsam virusvariant tett på oss, så me må vere forsiktige. Ta vare😊

"Arrangementer
• Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser. Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede.
• Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter
• Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
• Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne."