Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Arbeid på Torget

Betring av trafikktryggleiken

Torget

Arbeidet som foregår på Torget er i samanheng med vedteken plan for trafikktryggleik 2014-2017.

Torget vert gjort om slik at all parkering får tilkomst frå krysset til Gamlevegen, og fortauet mot Sundrevegen vert heva slik at ein unngår parkering på gangvegen.