Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Anbefaling om å unngå at hunder og andre husdyr drikker i viker med tydelig grønnfarget vann i Gyrinosvatnet/Flævatn

Det er observert ansamlinger av grønnfarget vann med cyanobakterier/blågrønnalger i viker i Gyrinosvatnet/Flævatn. Analyser gjort på NIVA har vist at det dreier seg om cyanobakterien Dolochospermum lemmermannii, og man har også funnet lave konsentrasjoner av toksinet (giftstoffet) microcystin som denne cyanobakterien kan produsere.

Det er uvisst om det er ansamlinger av disse cyanobakteriene i viker i innsjøen, eller om de er jevnt fordelt i hele vannmassen, men det kan tyde på at det er det første som er tilfellet.

Kan jeg spise fisk fra Gyrinosvatnet/Flævatn?
Undersøkelser av fisk fra innsjøer med mye cyanobakterier og høye konsentrasjoner av toksiner viser at det er i magesekk/tarm at det påvises toksiner og at det sjelden påvises høye konsentrasjoner. I fiskekjøtt måles det kun svært lave konsentrasjoner av toksiner og langt under det som er anbefalte grenseverdier for inntak. Med såpass lav konsentrasjon av toksin i vannet anser NIVA det som lite sannsynlig at det er et problem for konsum av fisk.

Unngå at hunder/husdyr drikker grønnfarget vann fra Gyrinosvatnet/Flævatn
NIVA anbefaler at man holder hunder og husdyr unna områdene med grønt vann, for at disse ikke skal drikke dette vannet.

Hva gjør kommunen og hva kan jeg gjøre?
Ål kommune vil følge med på situasjonen og ta prøver fra vannmassene for analyser. Meld fra om du oppdager andre innsjøer i fjellet med tydelig grønnfarge på vannet.

Kontaktpersoner:

kommunalsjef drift og utvikling, Reidun Aaker 

vannområdekoordinator i Vassområde Hallingdal, Elin M. Blixhavn 

Sist endret: 28.09.2022