Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ål legekontor

Endringar på fastlegelister

Frå 01.03.18 er det oppretta ei ny fastlegeliste på Ål. 

Ragnhild Tunestveit er tildelt denne lista.  Samstundes blir listene til Johannes H. Poulsen, Marianne Lerberg og Toril Bøyum redusert. Helfo foretek tilfeldig uttrekk frå listene og sender ut brev til dei pasientane det gjeld.

Dei pasientane som blir uttrekte til ny liste og ynskjer seg attende til den tidlegare fastlegen, kan sette seg opp på venteliste på www.helsenorge.no

Dersom du treng hjelp til å finne ut korleis du gjer dette, kan du henvende deg til Ål legekontor tlf. 32085350 eller kontakte Helfo direkte på telefon 800 43 573.

 

Ragnhild Tunestveit har fått permisjon frå lista fram til 010319. 
Vikar på lista fram til 01.10.18 er Morten Nyborg Lauritsen.  Vikar på lista 01.10.18-01.03.19 er ikkje avklart endå.