Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ål kommune på "topp 10"

Foto Unicef

UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019:
"Store forskjeller i barnas oppvekstvilkår:
Barna blir taperne i flere norske kommuner".
Her kom Ål kommune på lista over dei ti beste kommunane i landet.

UNICEF Norge Kommuneanalysen 2019 er basert på kommunane sin eigen statistikk for 2018.
Kommunane innrapporterte statistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) i løpet av første halvdel av 2019.
UNICEF Norge hentet ut statistikken 17. juni 2019.

I" Norge følger kommunen barna fra de er født til de blir myndige, og det er kommunen som leverer de tjenestene som er grunnleggende for oppfyllelsen av barns rettigheter. UNICEF Norge pleier derfor å si at nest etter familien er kommunen den viktigste arenaen for oppfyllelsen av barns rettigheter.

UNICEF Norges hovedkonklusjon er derfor at penger alene ikke er tilstrekkelig for å levere et tilfredsstillende tilbud som etterlever barnas rettigheter. Det er avgjørende at kommunene gjør tøffe prioriteringer på vegne av barna og sørger for tett oppfølging av de tjenestene som tilbys for å sikre kvaliteten i det tilbudet som gis barna.
All kommunepolitikk skal være i tråd med FNs barnekonvensjon."
Du finn heile rapporten her: http://tinyurl.com/wonv36n