Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ål helsetun - adgangskontroll

Ål helsetun held fram med adgangskontroll, som HSS, fram til og med 30.september 2021.
Det kjem nye retningslinjer for gjenopning frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet så snart desse er klare. Sjå utdrag frå FHI sine nettsider:

Normal kvardag med auka beredskap - FHI

Endringar i koronarettleiarar

FHI og Helsedirektoratet oppdaterer så fort som mogeleg , etter at endringane har trådt i kraft, nettsidene våre og Helsenorge med kva for og reglar som gjeld for befolkninga, kommunar, helsetenesta, næringsliv og andre.
Når vi går over til normal hverdag med auka beredskap, vil anbefalingane som ligg til grunn for flere rettleiarar og bransjestandardar falle bort. FHI og Helsedirektoratet legg opp til å arkivere rettleiarane , slik at dei fortsatt kan gjenfinnast for de som treng tilgang.