Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ål får god støtte

Grunna ekstremværet Hans og den påfølgande flomsituasjonen i Hallingdal, har Ål fått bistand frå Oslo universitetssykehus og Drammen sykehus.

 
Oslo universitetssykehus støttar Ål med helseteam som skal bistå lokal helseteneste med å oppretthalde liv på en best mulig måte. To team frå sjukehuset har reist oppover dalen. Kvart team består av ni helsearbeidarar; fire sjukepleiarar og fire paramedics, under leiing av ein erfaren luftambulanselege.
 
Dei skal opprettholde helsetilbodet og bistå med hjelp innan heimesjukepleie, legevakt, fødsel- og barselomsorg og andre oppgåver på same nivå.
 
Drammen sykehus
 
Tysdag kveld vart AMM-lege og seksjonsoverlege Jørn Einar Rasmussen frå Drammen sykehus transportert til Hallingdal sjukestugu med helikopter for å bistå utover i veka.
 
Her er bildene deira frå transporten oppover og situasjonen i Hallingdal. I tillegg til AMM-lege (Akutt og MottaksMedisin) har Prehospitale tjenester i Vestre Viken HF også transportert inn to luftambulanse-leger.
 
366889408_832093208300541_7007754394270341164_n.jpg
 
363957461_832093124967216_8567652250532973381_n.jpg
 
366895125_832093128300549_3544656496551243736_n.jpg
 
366902288_832093384967190_3550928150774890760_n.jpg
 
364049885_832093234967205_8544850987164078124_n.jpg
 
366828173_832093158300546_4215770808690540996_n.jpg
 
366828108_832093154967213_5995581658896973858_n.jpg
 
366830029_832093238300538_7073927481487576305_n.jpg
 
363840754_832093211633874_7400757632465396084_n.jpg
 
366372253_832206728289189_2965256189807844261_n.jpg
 
366362358_832206748289187_7348782563376759668_n.jpg
 
 

Sist endret: 19.09.2023