Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ål er årets kulturkommune

Ål er Årets kulturkommune
Fredag 20. august, under Arendalsveka, vart Ål kommune kåra til «Årets kulturkommune» i skarp konkurranse med byane Bergen, Hammerfest og Kristiansund.
Foto: Marius Holthe Riis. 

Den årvisse kåringa er i regi av Norsk kulturforum (NOKU) og tek utgangspunkt i korleis kommunen jobbar med økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder på kulturfeltet, samt vilje til nyskaping, gode løysingar, langsiktig planlegging og helheitleg tilnærming.
Juryen bestod av Kristin Ørmen Johnsen, leiar av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Bjørn Arild Gram, leiar i KS, og styreleiar i Norsk kulturforum, Tor Helge R. Moen.
Juryleiar Kristin Ørmen Johnsen sa dette om Ål kommune då ho annonserte prisen: 
«Kulturpolitikken er godt forankra, den er strategisk, langsiktig og systematisk. Økonomisk har kommunen vært villig til å satse på kultur, og planverket viser at dette også vil skje i årene som kommer.  
Etter juryens mening er det et svært godt og sterkt kulturliv i kommunen. Et kulturliv som bygger på lange tradisjoner, men også evner å inkludere og satse på nye uttrykk og ikke minst evner å inkludere alle innbyggere. Kommunen har gode samhandlingsarenaer, solide nettverk og legger stor vekt på koblingen mellom profesjonelle og amatører – noe alle tjener på! Frivilligheten er viktig og satses tungt på i kommunen.
Årets kulturkommune er større enn seg selv på mange måter. Med det mener vi at kommunen betyr mye for regionen, og er et kraftsentrum i dalføret. Vinneren formidler kultur til tilreisende så vel som egne innbyggere. 
Årets kulturkommune legger vekt på å ta vare på lokale kulturtradisjoner og kombinerer det på en utmerket måte med de unges iboende ønske om fornying – spesielt gjennom dans. Kommunen har sågar et nasjonalt og internasjonalt mandat for å fremme både lokale og nasjonale dansetradisjoner. Norges kulturkommune 2021 er Ål kommune. Gratulerer!»

Sjå Ørmen Johnsen lese heile begrunninga her
Kultursjef Hilde L. Bjørnsvik og rådmann Karsten Popp Didriksen var tilstades i Arendal for å presentere Ål saman med dei andre tre nominerte kommunene. Med ein nylaga film om det mangfaldige kulturlivet i kommunen, og ei lokal og nasjonal hyllest til Hellbillies i form av filmen «Den finaste eg veit», imponerte dei både juryen og andre frammøtte. 
 
Mange våte augekrokar under framsyninga av Hellbillies-hyllesten frå Ål kommune i Arendal.
Foto Marius Holthe Riis
Foto: Marius Holthe Riis. 

Ein overraska og rørt kultursjef sa dette då ho mottok prisen: 
«Kulturlivet i Ål skal vera for alle. Dette er ein hyllest til alle tilsette i kommunalt kulturliv, som søker samarbeid med alle eldsjeler i frivillige lag og organisasjonar, alle arrangement og vår samarbeidspartnar Viken fylkeskommune.» 
 
Diplomet som viser at Ål er Årets kulturkommune i 2021.
Diplom - foto Noku
Foto: Noku.no