Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ål bygdearkiv

Ei flott historisk skattekiste!

Foto: Ål bygdearkiv

Ål bygdearkiv har lansert den andre delen av dei digitaliserte spolebanda i samlinga vår. Førre gongen var det musikk-delen som vart gjort tilgjengeleg, denne gongen er det opptaka av gamle folk som fortel frå livet sitt, og om skikkar og merke frå den tida dei levde i, som strekte seg frå 1860-til 1960-talet. Dei som fortel er frå Ål og Hol. Lars Hallingstad stod for alle desse opptaka, og skapte på det viset ei historisk kjelde som det er vanskeleg å overvurdere verdien av i dag. Sjølve digitaliseringsarbeidet er det Filmprodusentane v/John Storhaug som har gjort, medan arbeidet med å dele opptaka opp i einskildopptak og setja opp sjølve nettløysinga er det Olav Sataslåtten jr. som har stått for, slik tilfellet også var med folkemusikk-opptaka. Sataslåtten har dermed gjort enno eit storarbeid til beste for lokalhistoria, og me skuldar han alle ein stor takk!
Me håpar mange kjem til å få glede av dette kik-holet bakover i historia.

http://deigamlefortel.no/