Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Akuttbehandling - tannklinikkar

Gradvis opning frå 27. april


Tannklinikkane i Viken opnar gradvis

Frå måndag 27. april utvider tannklinikkane i Viken tilbodet meir, men kun for pasientar som treng behandling relativt raskt. Det vil fortsatt vere ei stund til tannklinikkane tek imot pasientar for ordinære undersøkingar og kontrollar.

Du finn meir informasjon her.