Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Beredskap

Dette er sider som blir brukt ved uønska hendingar eller kriser.

Varsling av uønska hending eller krise eller katastrofe
skal i fyrste rekke gå til naudetatane:

                  Brann tlf.   110

                  Politi  tlf.   112

                  Ambulanse tlf.    113

Dei vil i neste omgang varsle kommunen dersom det blir naudsynt.

Gjeld situasjonen kommunen sitt ansvar som veg, vatn, avlaup, skular, barnehage og liknande skal det på dagtid varslast til Servicetorget tlf. 3208 5000 og elles til dei vakttelefonane som går fram av denne linken : Vakttelefonar

Plan for kommunal kriseleiing

Sentral kriseleiing - varsel om krise

Sorg og kriseteam

Viktige telefonnummer

Nyttige lenker

Bilete av alarmklokke