Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdom i Ål

Illustrasjonsteikning av ungdom

Ungdata

Ungdomskonsulenten

Ungdomskonsulenten er organisert under oppvekst, og er tilgjengeleg der ungdom er.
Målet er heilskapleg og målretta satsing for å nå ungdom 13-18 (23) år i risiko. 

Ungdomskonsulenten er representert i tverrfagleg møte på ungdomsskulen og samarbeider med foreldre og andre hjelpeinstansar. 

Ungdomskonsulenten kan tilby støttesamtaler, ulike gruppetilbod, jobbe med relasjonsbygging, motivasjonsarbeid og styrke foreldresamarbeid. 

Ungdomslosen

Ungdomslosen skal vere med og samordne tilbod og legge til rette for tettare oppfølging av elevar på ungdomsskulen som er i risikosonen. 
Målsetting med ungdomslos er mellom anna:

  • Førebygge rusproblematikk og potensielle utfordringar i den psykiske helsa.
  • Fange opp elevar som har manglande omsorg, støtte og oppfølging frå føresette.
  • Førebygge og fange opp elevar som manglar nettverk, opplever mobbing og sosial isolasjon. 

Kven kan ta kontakt med ungdomskonsulenten og ungdomslosen:

  • Elevar
  • Føresette
  • Tilsette i skulen
  • Samarbeidsinstansar

Ungdomskonsulenten/ungdomslosen er å treffe på ungdomsskulen kvar måndag frå kl.09.00-15.00, kvar onsdag frå kl.12.00-15.00 og elles på Oppvekstkontoret.

Kontaktinformasjon:

Anne Berit Gudbrandsgard tlf. 99799034
E-post: abg@aal.kommune.no

Besøksadresse: Ål ungdomsskule, Sundrevegen 42, 3570 Ål  eller Tingstugu, Torget 1, 3570 Ål 

Ungdom med mot

Foto: Anne Berit Gudbrandsgard 

Bilde av nye UMM på 9.trinn:
Bak f.v: Henrik Opheim Berg, Hedda Frantzen, Mari Svensgård, Nora Grue og Oda Sundgot

Framme f.v: Aleksander N. Buseth, Amalie Køk og Anne Skrindo Danielsen

Ål ungdomsråd 2015

 Ål ungdomsråd

Bilete av Ål ungdomsråd:  

Bak f.v: Nora Sato, Nora Fosse, Gaute Skurdal, Inga Stoveland Dekko (nestleiar), Helene-Marie Maudahl, Juliane Lerberg Gudbrandsgard, Cecilie Skrindo, Anna Fosse og Karianne Sato 

Framme f.v: Solveig Vestenfor (ordførar) og Otilie Røer Tvedt (leiar) Ikkje tilstades: Andreas Dideriksen