Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanen

Kommuneplanen består av tekstdelen, arealdelen og økonomiplanen. Tilsaman er dette det viktigaste styringsverktøyet vedteke av kommunestyret.

Kommunal planstrategi 2017-2019

Kommuneplanens tekstdel

Kommuneplanens tekstdel gjeld for 2015-2027 og omfattar mål for utviklinga i Ål og retningsliner for kommunal tenesteproduksjon.

Arealdelen av kommuneplanen

Arealdelen av kommuneplanen inneheld kart og føresegner for arealbruken.
I tillegg fins kommunedelplanar for ulike tema og arealplanar som syner forvaltinga av areal og andre naturressursar, sjå lista under andre planar og i planarkivet.

Ein gong i kvar kommunestyreperiode skal politikarane i Ål vurdere om kommuneplanen, arealdelen eller nokre av kommunedelplanane skal endrast. Det er då dei vedtek planstrategien som viser kva planar kommunestyret ynskjer å revidere når.

Kommunedelplan for Sundre

Tettstaden har ein eigen arealplan. Komunedelplanen for Sundre er vedteke 21.09.2017. 

 Vedteke føresegner kommunedelplan for Sundreområdet.pdf

Vedteke plankart Kommunedelplan for Sundreområdet.pdf

Kommunedelplan for Primhovda

Kommunedelplan for Primhovda kartet og planføresegnene kan du lesa her.


Økonomiplanen

viser prioritering av investerings- og driftstiltak i den neste 4 års perioden.

Økonomiplan 2016-2019 framlegg til handsaming i kommunestyret