Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyring detaljregulering F10 Heimdal - del av gbnr 36/3 Ulshagamyrane - frist 25.11

Kunngjering detaljregulering Skarslia T1, T2 og FT1

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2016005

 

Kunngjering detaljregulering Bergsjø høyfjellsleiligheter

Sjølve plandokumneta finn du under fane planarkivet, planid 2016002

 

Kunngjering vedtak detaljregulering for Haga- Torpo

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkiv, planid 2016003.

 

 

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Bråta

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkiv, planid 2017003.