Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyring detaljregulering for I8 og I9 Kleivi næringspark

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 21.11.2017 å legge  Detaljreguleringsplan for I8 og I9 Kleivi Næringspark ut på offentleg høyring. Dette med heimel i plan og bygningslova § 12-10.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017007.

Frist for merknader er 20. januar 2018. Her kan du sende merknad på planen direkte til Ål kommune.

 

Frosen

Frosen kraftverk - høyring - frist 20. januar 2018

 

Kunngjering Kommunedelplan for Sundreområdet 2017 - 2029

I medhald av plan og bygningsloven § 11-15 vedtok Ål kommunestyre i møte den 21.09.2017, sak 52/17, Kommunedelplan for Sundreområdet. Planen inneheld plankart og føresegner. Planen kan ikkje påklagast. Her finn du link til plandokumenta

 

Kunngjering detaljregulering Skarslia T1, T2 og FT1

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2016005

 

Kunngjering detaljregulering Bergsjø høyfjellsleiligheter

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2016002

 

Kunngjering vedtak detaljregulering for Haga- Torpo

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkiv, planid 2016003.