Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Kunngjering vedtak detaljplan for Syningen, felt A1, A2, A3, B og N21

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkiv skriv inn planid 201500

 

Kunngjering vedtak detaljregulering for Haga- Torpo

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkiv, planid 2016003.

 

Offentleg ettersyn - Detaljregulering for snarveg mellom Movegen 12 og 14

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkiv, planid 2017004.

 

Offentleg ettersyn - Kommunedelplan for Sundreområdet - 2. gongs offentleg ettersyn.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkiv; plaid 2014001

Me gjer merksam på at me berre ber om merknader til endringane i planen frå 1. gongs til 2. gongs offentleg ettersyn. Eit notat som syner endringane i planen finn du her.

 

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Bråta

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkiv, planid 2017003.