Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Andre planar

Ulike temaplanar som gjeld finn du i oversikta under. Her kjem det lenke til  alle planane etterkvart.

Plan for helse og omsorgstenester 2017 - 2020

Plan for profil og omdømme 2010-2030

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - mål og handlingsdel

Kulturplan 2010-2015

Betre læring i Ål - strategiplan og handlingsplan

Strategisk næringsplan 2017 - 2020

Plan for rehabiliterings- og omsorgstenester 2015-2026

Plan for psykisk helse og rus 2017 - 2020

Plan for legetenesta 2015-2018

Hovudplan for avlaup

Vassbruksplan for Ål

Hovudplan for veg

Skiltplan for Ål

Plan for trafikktryggleik 2014 - 2017.

Plan for trafikktryggleik - 2017 - 2020. Tiltaksdel

Målbruksplan

Plan for kulturminnevern

Den kulturelle skulesekken

Beredskapsplan for Ål

Personalplitisk plan

Energi- og klimaplan for Ål

Felles regionalplan for Nordfjella

Strategisk plan for Hallingdal

Avfallsplan for Hallingdal

Ruspolitisk handlingsplan for Hallingdal 2012-2016

Tiltaksplan for skogbruket i Hallingdal 2016-2020

Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2016-2020

Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres

Økonomiplan 2017