Ledige stillingar

 Bilete frå Ål.  Foto: Heidi Oskam

Klikk her for å sjå oversikt over
ledige stillingar i Ål kommune

Ål kommune har teke i bruk elektronisk søknad på ledige stillingar.

For å søkje stillingar må du vere registrert som brukar:
Registrere som ny brukar:
Klikk> Registrere bruker
Du får tilsendt ei lenke på e-post , og ut frå den opprettar du ditt eige brukarnamn og passord.

Er du allereie tilsett i Ål kommune og skal søkje intern stilling?
Klikk> Glemt brukernavn og passord
Då får du nytt brukarnamn og passord på e-post.
Du vil få nytt passord tilsendt på den e-posten som er registrert i lønssystemet. Det vil seie den e-postadressa du får lønsslippen din på.

Alle må registrere CV'en sin fyrste gongen dei søkjer stilling.
CV'en vert lagra og kan nyttast ved seinare høve.

Her finn du rettleiing for registrering av kompetanse

Spørsmål?
Har du spørsmål om utlyste stillingar, ta kontakt med kontaktperson som står i utlysingsteksten.

Velkommen som søkjar!

 

Sist publisert
09.04.2015
Publisert av
Inger Lervåg

Sjølvbetening

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Torget 1, 3570 Ål, 
e-post: postmottak@aal.kommune.no.
Søknad/CV sendt på CD vil bli returnert ulest.