Ledige stillingar

 Bilete frå Ål.  Foto: Heidi Oskam

Klikk >
Ledige stillingar i Ål kommune

Ål kommune har teke i bruk elektronisk søknad på ledige stillingar.

Alle må registrere CV'en sin fyrste gongen dei søkjer stilling.
CV'en vert lagra og kan nyttast ved seinare høve.

For å søkje stillingar må du vere registrert som brukar:
Registrere som ny brukar:
Klikk> Registrere bruker
Du får tilsendt ei lenke på e-post , og ut frå den opprettar du ditt eige brukarnamn og passord.

Er du allereie tilsett i Ål kommune og skal søkje intern stilling?
Klikk> Glemt brukernavn og passord
Då får du nytt brukarnamn og passord på e-post.
Du vil få nytt passord tilsendt på den e-posten som er registrert i lønssystemet. Det vil seie den e-postadressa du får lønsslippen din på.

Spørsmål?
Har du spørsmål om utlyste stillingar, ta kontakt med kontaktperson som står i utlysingsteksten.

Velkommen som søkjar!

 

Sist publisert
10.02.2015
Publisert av
Inger Lervåg

Sjølvbetening

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Torget 1, 3570 Ål, 
e-post: postmottak@aal.kommune.no.
Søknad/CV sendt på CD vil bli returnert ulest.