Telefonliste Ål kommune

Illustrasjonsfoto av telefon

Ål kommune – sentralbord 
mån.- fred. 9.00-15.30

32 08 50 00

 

Ål kulturhus

Ål bibliotek

32 08 51 00

32 08 51 20

Helse og Sosial

Ål legekontor  mån – fred. 08.30-15.30

Legevakt  dag, kveld og natt

Avd. Ergoterapi/ Fysioterapi

-          Vakttlf. fysioterapi

-          Dagsenter ergoterapi

-          Tore Larsson

-          Finn Jahr

Avd. Heimeteneste Distrikt

Avd. Heimeteneste Sentrum

-          Granly

Miljøterapi

Avd. Psykisk helse  mån-fred. 08.30-15.30

Vakttelefon 08.00-20.00

-          Varmestugu

Avd. Stugu

-          Gostugu

-          Dagsenteret

Avd. Tunet

 

32 08 53 50

32 08 24 88

32 08 52 66

95 33 66 72

32 08 52 70

32 08 52 64

32 08 52 65

99 28 79 10

99 28 79 14

32 08 54 75

32 08 54 75

916 66 850

32 08 53 39

32 08 53 39

32 08 52 20

32 08 52 31

32 08 52 34

32 08 52 10

Oppvekst

Helsestasjon

Pedagogisk Psykologisk teneste  for Å og Hol

Skuler:

Nedre-Ål skule

Ål ungdomsskule

Leveld skule

Skattebøl skule

Torpo skule

Barnehager:

Nordbygdane barnehage

Sando barnehage

Skattebøl barnehage

Torpo barnehage

Sundre barnehage

32 08 50 00

32 08 52 90

32 08 52 80

 

32 08 54 15

32 08 54 30

32 08 54 60

32 08 54 10

32 08 54 50

 

32 08 54 70

32 08 54 65

32 08 54 05

32 08 54 55

32 08 51 50

Hallingdal Barnevernteneste

32 08 53 10

 

Sist publisert
04.06.2015

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune