Administrasjon

Bilete av Tingstugu. Foto: Gåsbakk 

Sentralt på Sundre finn de Tingstugu. Her har ordførar og rådmann sine kontor, saman med ca 45 andre tilsette.

Administrativ organisering i Ål kommune. Notat om endringar frå 01.01.13

Organisasjonskart Ål kommune

Regelsamling for Ål kommune

 

 

 

Sist publisert
13.03.2015
Publisert av
Inger Lervåg

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune