Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utbygging Ål kulturhus

Mest bygg 

Bakgrunn

Sida er under utarbeiding

Val av entreprenør

Ål kommunestyre vedtok i juni 2016 å byggje på og byggje om Ål kulturhus slik at det vert rom for Landsdelscene for dans, vaksenopplæring, næringshage, eit nytt bibliotek, kulturskule, Ål turistinformasjon og frivilligsentral.

Arbeidet med å finne ei planløysing, korleis utsjånaden skal bli, kostnad på prosjektet og kven som vert entreprenør er nå fullført. 

Ål kommune har kjørt ei begrensa anbodskonkurrase for arbeidet. To firma har vore med i prosessen.

Mest bygg AS er den eine totalentreprenøren. Veidekke entreprenører, avdeling Buskerud den andre. Degge firma har knytta til seg arkitektar og andre fagfolk for prosjektering og utbygging av kulturhuset.

Styringsgruppa for Ål kulturhus har evaluer tilboda og Mest bygg AS med Årstidene arkitekter vann konkurransen.
Her finn du Mest bygg sin presentasjon av nye Ål kulturhus.

Resultatet vart presentert for kommunestyret i møte den 15. juni 2017.

Bileta under syner dei to totalentreprenørane sine forslag til korleis det nye tilbygget kan bli.

Løysingsforslag frå Mest Bygg AS med arkitekt Årstidene arkitekter as

Løysingsforslag frå Veidekke entreprenør AS med arkitekt Arkitekthagen og Link arkitekter

Framdrift

Vidare framdrift for utbygging av Ål kulturhus er slik:

  • Klagefrist for val av totalentreprenør - 30.juni 2017
  • Samspillsavtale med totalentreprenør - start juli 2017
  • Samspillsfase Ål kommune - totalentreprenør - haust 2017
  • Totalentreprisekontrakt - godkjenning i Ål kommunestyre - mål: desember 2017
  • Oppstart byggjeprosjekt - mål februar 2018
  • Ferdigstilling - haust 2019

Nye Ål kulturhus

Her finn du meir informasjon om prosjektet.