Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Miljøterapi

Miljøterapi

Avdeling miljøterapi er delt i 2 avdelingar, som gir tilretteagte heimetenester til personar med ulike funksjonsnedsettingar. 

Avdelingane tilbyr omsorgsbustader med heildøgns tenester til den som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller skade av andre årsaker. 

Avdelingane tilbyr også avlastingstiltak til personar og familiar som har eit særleg tyngande omsorgsbehov. 
Det blir gjeve tenester som praktisk bistand/opplæring til dei som har eit særleg hjelpebehov på grunn av funksjonshemming, sjukdom eller som av andre årsaker treng eit målretta tilrettelagt tenestetilbod. 

Hovudmålet for miljøterapitenesta er å ivareta brukaren sitt behov for tryggleik, verdighet, mestring og sosial liv ut frå den einskilde sine føresetnader. 

Kontakt:
Hovudnr til avdeling miljøterapi: 32085475 

Avdelingsleiar: 32085476 eller 32085483

Melding om behov.pdf

 

Miljøterapi

Besøksadresse:

Prestegardsjordet
3570 Ål

Telefon: 32085475

Kontaktperson: Karin Redalen

Telefon: 3208 5476