Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lærar

100% vikariat ved Ål ungdomsskule

Me søker

Kontaktlærar til ledig vikariat i 100 % stilling i perioden 01.08.17-31.07.18, med moglegheit for fast tilsetting. 

Ål ungdomsskule er ein ungdomsskule med ca 200 elevar og 35 tilsette. Tredeling på kvart av dei tre trinna. Positivt skulemiljø med høg trivsel blant både tilsette og elevar. 

Kvalifikasjonar

Godkjent undervisningskompetanse for grunnskulen med særleg vekt på engelsk. 

Personlege eigenskapar

Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar. 

Me søkjer lærarar som:

  • positive haldningar til løysingsorientert og strukturert samarbeid
  • ynskje om å delta i skulen sitt fellesskap, både fagleg og sosialt
  • interesse for arbeid med ungdom i eit inkluderande skulemiljø
  • har engasjement for einskildelevar med spesielle behov 

Me tilbyr

  • Full barnehagedekning i kommunen.
  • Hjelp til å skaffe bustad.
  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsordning SPK 

Lønsvilkår

Lønn etter gjeldande tariffavtale. Arbeidsforholdet er regulert av Hovudtariffavtala. 

Politiattest

Den som vert tilsett må legge fram politiattest. Den skal ikkje leggast med som vedlegg til søknaden, men skal sendast inn dersom det vert gjeve tilbod om stilling. Politiattesten vert makulert etter at den er nytta i samband med tilsettinga.  

Send søknad

Det skal sendast elektronisk søknad. Klikk " Søk stilling" og fyll ut den elektroniske søknaden. Informasjon etterkvart i tilsettingsprosessen vert sendt på e-postadressa som du loggar deg på med.  

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Til intervjuet må du ta med attesterte kopiar av vitnemål og ev tenesteattestar. 

Du er velkomen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål til stillinga.

Søknadsfrist 01.06.2017 

Kontaktperson

Anne Marie Stokkedal, Rektor Ål ungdomsskule, tlf: 32085431, mobil: 91877055, Anne-Marie.Stokkedal@aal.kommune.no

Arnstein Sørbøen, Assisterande rektor, tlf: 32085432, mobil: 97185475, arnstein.sorboen@aal.kommune.no