Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskot friluftsliv

Buskerud fylkeskommune forvaltar midlar til friluftsformål og søknadsfristen er 1. februar 2018. Fylkeskommunen bistår med rådgjeving. Målgruppe for tilskotsordninga er frivillige lag og organisasjonar, skular og kommuner.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du her