Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Stenging av vegen frå 7.8

v/Svarteberg bru øst.

Brua er i så dårleg forfatning at den må rehabiliterast.

Arbeidet vil starte opp 7. august og vil vare fram til 2. oktober.

I dette tidsrommet vil vegen vere stengt ved brua.

Det vil bli sett opp skilt for omkøyring som blir ved Ål skisenter.