Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om kulturmidlar

Søknadsfrist for årlege driftstilskot (kulturmidlar) for 2018: 15. desember 2017

Alle skal nytte elektronisk søknadsskjema som du finn her.
Tildeling etter politisk handsaming i Sektorutval for kultur og oppvekst (SUKO). Utbetaling av tilskot vert i løpet av februar 2018

 

Søknadsskjema finn du her