Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunedelplan

2.gongs offentleg høyring - Kommunedelplan for Sundreområdet

Ål kommune legg med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 framlegg til Kommunedelplan for Sundreområdet ut til offentleg ettersyn i perioden 25.06.2017 - 15.08.2017.

Då planen låg ute til offentleg ettersyn i perioden 15.09.2016 - 01.11.2016, ber me berre om merknader til endringane i planframlegget.

Her finn du materialet som ligg ute til offentleg ettersyn:

Høyringsfrist 15.08.17