Trafikkopplæring

Trygg Trafikk i Buskerud
I august startar både skule- og barnehageåret. Svært mange foreldre er bekymra for trafikken i området der dei bur og rundt skulen/barnehagen. Det er viktig at foreldra tek trafikkopplæringa med eigna ungar alvorleg. Trygg Trafikk ynskjer å bidra til at trafikkopplæringa blir både inspirerande og lærerik, difor driv vi Barnas Trafikklubb og Skolebarnas Trafikklubb. 
Barnas trafikklubb
Sist publisert
25.08.2014
Publisert av
inger-l

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune