Dyrevernnemnd

Dyrevernnemnda i Hallingdal har desse medlemmane:

 

Medlemmar Varamedlemmar
Halvor Gauteplass,
Skurdalen, 3580 Geilo
Signe Hovden, 3550 Gol
Jorunn Teksle Gurigard, 3570 Ål Camilla Børdalen, 3540 Nesbyen
Ola Hustad, 3560 Hemsedal Torbjørn Grøslandsbråten, 3539 Flå

 

Det er Mattilsynet som har mynde til å oppnemne medlemmar og varamedlemmar til dyrevernnemndene for 4 år av gangen.

Sist publisert
21.03.2014
Publisert av
Inger Lervåg

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune