...vil reise kollektivt

Her er aktuelle nettstader for deg som vil ut og reise:
Tog

NSB
Rutebok for Norge

Brakar

Ruter

Nettbuss

Taxi: Ål Taxisentral tlf: 3208 1101

 

 

 

Sist publisert
09.09.2014
Publisert av
Inger Lervåg

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune