Er kommunalt engasjement viktig?

No ved nyttår er det naturleg å tenkje på og summere opp litt av det me driv med i kommunen. Nokon gonger kan det vere vanskeleg å sjå samanhengen mellom møte, vedtak og synlege resultat.

Det var difor verkeleg til ettertanke møtet me i Ål kommune nyleg hadde med Norges Skiforbund  angåande eit eventuelt NM i langrenn i 2017. For to år sidan hadde me ein liknande runde der me såg på det me hadde å tilby i høve eit slikt arrangement. Det var difor med glede eg og andre medspelarar i kommunen kunne synleggjere konkrete  resultat utført  gjennom dei to siste åra.

Her er det viktigaste som har skjedd i Ål på område som angår søknaden: 

  • Me har opna Hallingdal Feriepark
  • Thon Hotell er renovert og utvida med stort trenings- og trimareal
  • Stadionområdet på Liatoppen er utbetra og har inne søknad med positiv innstilling om løyving frå kommunen til ytterlegare utbetringar dersom me får NM
  • Liagardsvegen er betydeleg utbetra i ein sving og vegen ligg inne med ytterlegare 1,5 million til vidare utbetringar i 2016.
  • Liapark  er bygd og i drift som utleigeeiningar som styrkjer Liatoppen-området som arrangement- og overnattingsstad

Når ein i ettertid ser at alt dette har skjedd på to år sidan sist me hadde synfaring med Skiforbundet, så bør det ikkje vere vanskeleg å slå fast at her har det skjedd mange veldig positive ting på kort tid. Og dette skjer i nært samarbeid mellom lag og organisasjonar, eldsjeler, næringsaktørar og kommunen.

I eit slikt oppsummert perspektiv kan me vere både stolte og nøgde med det samarbeidet som finn stad og med at kommunestyrevedtak om reguleringsplanar, økonomiplanar og næringstilskot  er svært viktige når me greier å sjå alt i ein større  samanheng.

Difor: Sjølv i mindre samfunn får me til mykje saman,  og me vil få til mykje framover og dersom me er målmedvetne i vedtak og samarbeid!God jul til alle og velkomen til nye krafttak over nyttår! 

Ivar Brevik,ordførar

 

 

 

 

Sist publisert
18.12.2014
Publisert av
Ivar Brevik

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune