Gode tal for Ål

I desse dagar er det tid for oppsummeringar og årsmelding for kommunen.

Det som er gjennomgåande, er at me kan sjå attende og registrere at kommunen har gode resultat på mange av dei viktige områda me blir målte på.

Her kjem nokon døme:

Ål er nummer 11 av 428 kommunar  i landet på kommunebarometeret målt med 123 ulike nøkkeltal. Med dette resultatet er me beste kommune i Buskerud! Kjelde her er Kommunal Rapporet nr. 11 for 2015. Her kan du lese meir. Dette er svært bra, og gler meg som ordførar.

Vidare er me nummer 3 i Buskerud på den avgrensa delen av undersøkinga som kallast kommuneøkonomibarometeret. Flott resultat her og!

At me er helsekommunen i Hallingdal vert bekrefta av at me innanfor rehabiliterings -og omsorgstenestene er den einaste kommunen i dalen der andelen av høgskuleutdanna er høgare enn andelen tilsette utan fagutdanning.

Undersøkinga av trivsel på 10. trinn syner svært låge tal på oppleving av mobbing. Like så er andelen av ungdom i kommunen som ikkje fullfører vidaregåande skule gått betydeleg ned, 17 % mot langt høgare tal i kommunane i Hallingdal og landet elles. Vanlegvis ligg andelen på 25-30 % på ikkje fullført utdanning.

Denne oppsummeringa er etter mi vurdering resultat av tverrfagleg godt arbeid, og at me gjer strategisk gode val i kommunen på det me gjennomfører.

Ivar Brevik
ordførar

 

Sist publisert
31.03.2015
Publisert av
Ivar Brevik

Kontaktinformasjon

Ål kommune
Servicetorget
Torget 1, 3570 Ål, 
Telefon: 3208 5000

Send e-post til Ål kommune